Trang chủ | Nổ hũ trực tuyến quay hu online

GIA HẠN TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2022 – 2023 LẦN 2

Thông báo gia hạn tuyển sinh hệ Cao đẳng đến hết ngày 31/10/2022

THÔNG BÁO

ĐIỀU CHỈNH THỜI HẠN TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG

NĂM HỌC 2022 – 2023

 

              Căn cứ vào quy chế tuyển sinh của trường.

Căn cứ từ tình hình thực tế về công tác tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở giáo nghề nghiệp trên cả nước.

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore xin thông báo điều chỉnh lại thời gian nộp hồ sơ, làm thủ tục nhập học đối với hệ Cao đẳng như sau:

-  Tiếp tục kéo dài thời gian nhận hồ sơ và làm thủ tục nhập học đến hết ngày 31/10/2022.

 

Ghi chú: Những học sinh đã nộp hồ sơ, hoàn tất thủ và có giấy báo nhập học trước 26/09/2022 vẫn nhập theo thông báo tuyển sinh chính thức. 

 

    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

         Nguyễn văn sung  

                (đã ký)

thong
thong