Trang chủ | Nổ hũ trực tuyến quay hu online

Giới thiệu về nổ hũ trực tuyến quay hu online Khoa Tin học - Đại cương

KHOA TIN HỌC VÀ ĐẠI CƯƠNG

I. Chức năng

Khoa Tin học và Đại cương là đơn vị trực thuộc trường, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban giám hiệu nhà trường và thực hiện nhiệm vụ về tổ chức giảng dạy các lớp trung cấp, cao đẳng (các nghề: Kỹ thuật lắp ráp & Sửa chữa máy tính, Quản trị mạng máy tính, Tin học văn phòng, Thiết kế đồ họa các nghề khác trong phạm vi chuyên môn), các môn chung trong chương trình đào tạo nghề; Đào tạo học viên các lớp theo địa chỉ và các lớp đào tạo ngắn hạn theo chuyên đề; Quản lý công tác chuyên môn, quản lý người học và cơ sở vật chất, trang thiết bị của khoa; Nghiên cứu khoa học thuộc các nghề đào tạo và chuyên ngành của khoa; Đề xuất nhân sự, bồi dưỡng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên của khoa.

II. Nhiệm vụ

- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập thông qua phòng Đào tạo trình phê duyệt; Chủ trì việc thực hiện xây dựng chương trình đào tạo, bien soan giáo trình và các hoạt động đào tạo các lớp ngoại khóa đã được phê duyệt trong chương trình, kế hoạch giảng dạy của trường.

- Tổ chức quản lý điều hành đội ngũ giáo viên thuộc khoa, phân công giảng dạy, quản lí thiết bị, cơ sở vật chất của trường theo quy định.

- Quản lý và tổ chức giảng dạy chuyên môn nghề Quản trị mạng máy tính, Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính, Tin học văn phòng, Thiết kế đồ họa cho các hệ đào tạo chính quy của nhà trường.

- Tổ chức đào tạo các lớp chuyên đề, đào tạo theo yêu cầu của các đơn vị và doanh nghiệp những nội dung mà khoa phụ trách.

 - Liên hệ mời giảng viên, phối hợp với phòng Đào tạo hoàn thành các thủ tục hồ sơ giáo vụ, đề nghị thanh lý hợp đồng cho giáo viên thỉnh giảng theo đúng trình tự, thời gian quy định.

- Quản lý việc ôn thi, ra đề thi, coi thi, chấm thi tốt nghiệp của giáo viên theo đúng quy chế và quy định của nhà trường.

- Đề xuất, nghiên cứu cải tiến quá trình dạy và học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Thực hiện công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ giáo vụ theo quy định.

- Phối hợp, tổ chức đi thực tế, thực tập cho giáo viên và người học.

- Cùng với các phòng chức năng của trường quản lý người học trong suốt quá trình đào tạo để nhận xét đánh giá kết quả học tập, rèn luyện và đề nghị khen thưởng, kỷ luật…

- Tổ chức nghiên cứu khoa học cho giáo viên và người học.

- Tham gia hội thi các cấp do trường và cấp trên phát động.

- Giới thiệu về nổ hũ trực tuyến quay hu online và thực hiện các hợp đồng tư vấn, gia công, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

- Đề xuất kế hoạch, phối hợp thực hiện mua sắm vật tư, kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị thực hành theo quy định của trường.

- Giáo dục đạo đức, rèn luyện thái độ tác phong của người học; Phối hợp với các Phòng chuyên môn đánh giá kết quả rèn luyện của nguời học định kỳ theo quy định của trường.

- Phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức các phong trào thi đua học tập, hoạt động xã hội, văn hóa thể thao,…

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

Thầy Nguyễn Anh Tuấn tham gia hội nghị kỹ thuật kỳ thi tay nghề quốc gia năm 2020

 

Sinh viên: Đoàn Minh Nhựt đạt giải ba (huy chương đồng) kỳ thi tay nghề cấp quốc gia năm 2020

 

Học sinh lớp T191MT1 đi thực tập tại cty Cổ phần thiết bị công nghiệp Hữu Hồng

 

 

right_banner - Lien thông
right_banner - Lien thông