Trang chủ | Nổ hũ trực tuyến quay hu online

Khoa Tin học và Đại cương

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA KHOA

1. Chức năng

 • Khoa Tin học và Đại cương là đơn vị trực thuộc trường và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban lãnh đạo nhà trường.
 • Trực tiếp tổ chức giảng dạy các lớp trung cấp nghề, cao đẳng nghề (các ngành: Sửa chữa máy tính, Quản trị mạng máy tính, …), các môn chung trong chương trình đào tạo nghề: Anh văn, chính trị, giáo dục thể chất.
 • Thực hiện tổ chức và giảng dạy các môn văn hóa.
 • Trang bị kiến thức về tin học cho các khoa không chuyên.
 • Nghiên cứu khoa học thuộc các ngành và chuyên ngành của khoa.
 • Quản lý công tác chuyên môn, quản lý học sinh - sinh viên và cơ sở vật chất, trang thiết bị của khoa theo trách nhiệm và thẩm quyền.
 • Quản lý và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo kiến thức văn hóa THPT.

2. Nhiệm vụ:

 • Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập thông qua phòng Đào tạo trình Hiệu trưởng phê duyệt, Chủ trì việc thực hiện chương trình đào tạo và các hoạt động đào tạo các lớp ngoại khóa đã được phê duyệt trong chương trình, kế hoạch giảng dạy của trường.
 • Tổ chức quản lý điều hành đội ngũ giáo viên thuộc khoa, phân công giảng dạy, quản lí thiết bị, cơ sở vật chất của trường theo phân cấp của Hiệu trưởng.
 • Liên hệ mời giảng viên, thông qua phòng Đào tạo trình Hiệu trưởng trước khi ký hợp đồng mời giảng; Phối hợp với phòng Đào tạo thanh toán hợp đồng cho giáo viên thỉnh giảng theo đúng thời gian quy định.
 • Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy và học. Tổ chức đi thực tế, thực tập cho học sinh - sinh viên.
 • Phối hợp cùng phòng Đào tạo tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo các học phần do khoa đảm nhiệm.
 • Cùng với các phòng chức năng của trường quản lý học sinh - sinh viên trong quá trình đào tạo để nhận xét đánh giá kết quả học tập, rèn luyện và đề nghị khen thưởng, kỷ luật…
 • Phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức các phong trào thi đua học tập, hoạt động xã hội, văn hóa thể thao,…
 • Tham mưu, điều chỉnh phân phối chương trình về quyết định, quy định giảng dạy khối lượng khối lượng kiến thức THPT
 • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo kiến thức văn hóa THPT
 • Tổng hợp và hợp đồng giáo viên thỉnh giảng; kiểm tra thanh lý hợp đồng GV thỉnh giảng
 • Kiểm tra, quản lý, lưu trữ hồ sơ giáo vụ kiến thức văn hóa THPT
 • Tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu về các hoạt động đào tạo kiến thức văn hóa THPT

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA

TT

HỌC VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

CHỨC TRÁCH

NHIỆM VỤ

EMAIL- ĐIỆN THOẠI

 1.  

Lê Thị Thùy Duyên

Cử nhân CNTT

Trưởng khoa

Giảng viên

Hạng III

Công tác giảng dạy

 • Giảng dạy các môn cơ sở và chuyên ngành

Công tác quản lý:

 • Quản lý chung chức năng nhiệm vụ khoa
 • Xây dựng kế hoạch tiến độ giảng dạy giáo viên CNTT.
 • Kiểm tra, quản lí hồ sơ giáo vụ khoa;
 • Theo dỏi, triển khai công tác thi đua giáo viên, học bổng cho học sinh sinh viên.
 • Theo dõi công tác chủ nhiêm, quản lí phòng máy.
 • Lập kế hoạch thực hành, thực tập cho gv và học sinh

[email protected]

0909650379

 1.  

Nguyễn Anh Tuấn

Thạc sĩ CNTT

 

P.Trưởng khoa

Giảng viên chính

Công tác giảng dạy

 • Giảng dạy các môn cơ sở và chuyên ngành

Công tác quản lý:

 • Xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị, dụng cụ, vật tư
 • Kiểm tra, quản lí hồ sơ giáo vụ khoa;
 • Theo dỏi công tác thi đua, khen thưởng giảng viên, kỷ luật học sinh sinh viên
 • Tổ chức học quân sự cho học sinh sinh viên;
 • Xây dựng kế hoạch thực hành, thực tập cho giáo viên và học sinh.
 • Xây dựng kế hoạch và tham gia nghiên cứu khoa học.
 • Xây dựng kế hoạch và huấn luyện kỹ năng nghề các cấp
 • Xây dựng kế hoạch và tham gia làm thiết bị đào tạo.
 • Xây dựng kế hoạch hội giảng và tham gia chấm hội giảng.

[email protected]

0918849243

 1.  

Nguyễn Minh Triết

Thạc sĩ CNTT

 

 

Giảng viên

Hạng III

 • Giảng dạy các môn cơ sở và chuyên ngành.
 • Quản lý xưởng thực hành
 • Chủ nhiệm.
 • Thực hiện một số công tác khác khoa phân công theo kế hoạch của nhà trường.

 

[email protected]

0987500379

 1.  

Nông Kiều Trang

Thạc sĩ HTTT

 

 

Giảng viên

Hạng III

 • Giảng dạy các môn cơ sở và chuyên ngành.
 • Quản lý xưởng thực hành
 • Chủ nhiệm.
 • Thực hiện một số công tác khác khoa phân công theo kế hoạch của nhà trường.

 

[email protected]

0937471828

 1.  

Lê Đình Ninh

Cử nhân CNTT

 

Giảng viên

Hạng III

 • Giảng dạy các môn cơ sở và chuyên ngành.
 • Quản lý xưởng thực hành
 • Chủ nhiệm.
 • Thực hiện một số công tác khác khoa phân công theo kế hoạch của nhà trường.

[email protected]

0938211708

 1.  

Đoàn Thị Kim Anh

Cử nhân Sư phạm Tin học

 

Giảng viên

Hạng III

 • Giảng dạy các môn cơ sở và chuyên ngành.
 • Thực hiện một số công tác khác khoa phân công theo kế hoạch của nhà trường.

 

[email protected]

0915880604

 1.  

Hồ Đăng Hải

Kỹ sư CNTT

 

Giảng viên

 • Giảng dạy các môn cơ sở và chuyên ngành.
 • Quản lý xưởng thực hành
 • Chủ nhiệm.

+ Thực hiện một số công tác khác khoa phân công theo kế hoạch của nhà trường.

[email protected]

0918755286

 1.  

Trần Thế Thành

Cử nhân

Kỹ thuật máy tính

Thạc sĩ

Giáo dục học

 

Giảng viên

 • Giảng dạy các môn cơ sở và chuyên ngành.
 • Quản lý xưởng thực hành
 • Chủ nhiệm
 • Thực hiện một số công tác khác do khoa phân công theo kế hoạch của nhà trường.

[email protected]

0966406066

 1.  

Vũ Hoàng Long

Cử nhân CNTT

 

Giảng viên

 • Giảng dạy các môn cơ sở và chuyên ngành.
 • Đánh giá kết quả học tập.
 • Quản lý xưởng thực hành
 • Chủ nhiệm.
 • Tham gia nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.
 • Tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho người học.
 • Tham gia công tác đoàn thể
 • Thực hiện một số công tác khác khoa phân công theo kế hoạch của nhà trường.

 

[email protected]

0909046877

 1.  

Nguyễn Minh Lợi

Thạc sĩ HTTT

 

Giảng viên

 • Giảng dạy các môn cơ sở và chuyên ngành.
 • Chủ nhiệm
 • Thực hiện một số công tác khác khoa phân công theo kế hoạch của nhà trường

 

[email protected]

0968962439

 1.  

Lý Tú Thanh

Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

 

Trưởng Bộ môn chung,

Tổ trưởng Công đoàn và UVBCHCĐ

Giảng viên

Hạng III

 • Giảng dạy môn Tiếng Anh cơ sở và chuyên ngành
 • Thực hiện công tác quản lý
 • Xây dựng kế hoạch giảng dạy
 • Kiểm tra, quản lí hồ sơ giáo vụ BMCB
 • Tham gia tổ chức và hỗ trợ các phong trào Công đoàn trường
 • Giúp đỡ và quan tâm khích lệ đến đời sống tinh thần sức khỏe của mỗi công đoàn viên

 

[email protected]

0903989926

 1.  

Phạm Thanh Hùng Buôn Yă

 

 

 

Cử nhân

Giáo  Dục Thể Chất

 

 

 

 

 

 

 

Giảng viên

Hạng III

 • Giảng dạy các môn cơ sở và chuyên ngành.
 • Chủ nhiệm.
 • Tham gia công tác đoàn thể

+ Thực hiện một số công tác khác khoa phân công theo kế hoạch của nhà trường.

 

 

[email protected]

0933507761

 

 1.  

Trần Nguyên Đông

Thạc sĩ

Lịch sử Đảng

 

Giảng viên

Hạng III

 • Giảng dạy môn Chính trị, pháp luật. Chủ nhiệm lớp .
 • Thực hiện một số công tác khác khoa phân công theo kế hoạch của nhà trường.

[email protected]

0903129194

 1.  
 • inh Thị Minh

Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

 

 

Giảng viên

 • Giảng dạy môn Tiếng Anh cơ sở và chuyên ngành
 • Thực hiện một số công tác khác khoa phân công theo kế hoạch của nhà trường.

[email protected]

0937015264

 1.  

Nguyễn Văn Giáp

Thạc sĩ Lịch sử Đảng

 

Giảng viên

Hạng III

Giảng dạy môn Chính trị, pháp luật. Chủ nhiệm lớp. Thực hiện một số công tác khác của Khoa và Nhà trường phân công theo kế hoạch.

[email protected]

0394776379

 1.  

Lê Văn Hải

Kỹ sư

P.Trưởng khoa

 

Giảng viên hạng III

Công tác giảng dạy

- Giảng dạy các môn lý thuyết chung và các môn chuyên ngành.

Công tác quản lý: Quản lý và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo kiến thức văn hóa THPT.

+ Tham mưu, điều chỉnh phân phối chương trình về Quyết định, Quy định giảng dạy khối lượng khối lượng kiến thức THPT;

+ Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo kiến thức văn hóa THPT;

+ Tổng hợp và hợp đồng GV thỉnh giảng; kiểm tra thanh lý hợp đồng GV thỉnh giảng;

+ Kiểm tra, quản lý, lưu trữ hồ sơ giáo vụ kiến thức văn hóa THPT;

+ Tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu về các hoạt động đào tạo kiến thức văn hóa THPT.

 

 

 

 

 

 

Gmail: [email protected]

ĐT: 0977.151667

 1.  

Vũ Thị Yến

Cử nhân Ngữ văn

 

Giáo viên

- Giảng dạy môn Ngữ văn

- Công tác đảng: Thực hiện các công việc của chi uỷ theo phân công.

- Công tác công đoàn: Thực hiện các công việc của BCH Công đoàn trường phân công

[email protected]

0972613785

 1.  

Lê Thị Thủy

Cử nhân Ngữ văn

 

Giáo viên

Giảng dạy môn Ngữ văn

[email protected]

0976001647

 1.  

Huỳnh Thị Ngọc Linh

Cử nhân Vật lý

 

Giáo viên

Giảng dạy môn Vật Lý

[email protected]

0968717579

 1.  

Nguyễn Thúc Thu

Tiến sĩ Giáo dục học

 

Giảng viên

Giảng dạy môn hóa học

[email protected]

0389542985

 1.  

Nguyễn Thị Phương Chi

Th.s Lịch sử Đảng Cộng sản VN

 

Giảng viên

Giảng dạy môn Giáo dục Chính  trị

Giảng dạy môn Lịch sử

[email protected]

0869180975

 1.  

Nguyễn Ngọc Tuấn

Cử nhân Toán học

 

Giáo viên

Giảng dạy môn Toán

[email protected]

0974991599

 1.  

Võ Thị Nương

Cử nhân

Hóa học

 

Giáo viên

Giảng dạy môn hóa học

[email protected]

0966040775

 1.  

Phạm Huỳnh Mai

Thạc sĩ Giáo dục học

 

Giáo viên

Giảng dạy môn Ngữ văn

[email protected]

0357339693

 1.  

Nguyễn Thị Huệ

Cử nhân

Lịch sử

 

Giáo viên

Giảng dạy môn Lịch sử

[email protected]

 1.  

Nguyễn Tuấn Anh

Thạc sĩ

Lý luận và PP giảng dạy Vật lý

 

Giáo viên

Giảng dạy môn Vật lý

[email protected]

0911334048

 

Thầy Nguyễn Anh Tuấn tham gia hội nghị kỹ thuật kỳ thi tay nghề quốc gia năm 2020

Sinh viên: Đoàn Minh Nhựt đạt giải ba (huy chương đồng) kỳ thi tay nghề cấp quốc gia năm 2020

Học sinh lớp T191MT1 đi thực tập tại cty Cổ phần thiết bị công nghiệp Hữu Hồng

Học sinh lớp T161QT1 nhận bằng trong ngày lễ tốt nghiệp

Lớp tin học ICDL theo chuẩn Châu Âu

 

 

Ông Nguyễn Phùng Trung - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội trao bằng khen cho sinh viên Vương Đình Phú thành tích đạt giải III - Cuộc thi tay nghề cấp quốc gia năm 2017

 

 

Sinh viên Trần Thành Trí đạt thành tích đạt giải I - cuộc thi tay nghề tỉnh Bình Dương năm 2018

 

right_banner - Lien thông
right_banner - Lien thông